Banner category

Kabeldetectoren

Excl. btw

Kabeldetectoren van hoge kwaliteit van verschillende merken voor het detecteren, meiden, volgen en opsporen van bekabeling en leidingen. Kabeldetectoren zijn meetapparaten voor het opsporen van bekabeling en leidingen in de grond. De kabeldetector meet het spanningsveld onder de grond waardoor deze kan signaleren of er zicht kabels of leidingen bevinden. Wanneer dit het geval is zal de kabeldetector een signaal geven waardoor de kabel of leiding opgespoord of gemeden kan worden. In combinatie met een signaalgenerator kan een kabeldetector of leidingzoeker optimaal gebruikt worden. Een kabeldtector wordt ook wel een leidingzoeker, kabelscanner of een leiding detector genoemd. De werking van een kabeldetector is het detecteren, opsporen, volgen of meiden van kabels en of leidingen. Sommige kabeldetectoren zijn voorzien van een LCD. Op dit LCD is de signaalsterkte van een kabel af te lezen. Aan de hand van de signaalsterkte kan behaald worden waar de kabel zich bevind. Met sommige kabeldetectoren kan ook de diepte van de kabel of leiding afgelezen worden van het LCD. Er zijn ook kabeldetectoren die een logfunctie hebben. De logfunctie houdt bij of er gemeten is en wat er is gedetecteerd. Dit kan in veel gevallen gelijk gecombineerd worden met een smartphone waardoor de meting in bijvoorbeeld Google MAPS® is uit te lezen.

Lees meer
(0)